Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Друштво Образовање

  Образовање

  Ел. пошта Штампа

  Образовањем и васпитањем деце и омладине у Крушевцу бави се Установа за образовање, васпитање и исхрану деце "Ната Вељковић”, основне и средње школе. Предшколска установа има 10 вртића на градском подручју и 52 групе на сеоском подручју при основним школама. Број запослених је 433 у различитим степенима стручне спреме од првог до седмог.

   

  Основних школа има 17, са 53 издвојена одељења-четвороразредних школа, Основна музичка школа “Стеван Христић” и Школа за основно и средње образовање “Веселин Николић”(школа за децу са посебним потребама). Број запослених у основним школама износи 1105 (I - VII степен стручне спреме) Средњих школа има 8 у оквиру којих је средња музичка “Стеван Христић” и средња школа “Веселин Николић”. Број запослених у средњим школама је 697 (I - VII степен стручне спреме).

   

  Постојећи просторни капацитети су максимално искоришћени. Потребно је обезбедити додатна финансијска средства за функционалније коришћење и проширење просторних капацитета за децу предшколског узраста на градском подручју. Јавља се потреба за побољшањем квалитета радног простора за децу предшколског и основношколског узраста, посебно везано за изградњу и адаптацију постојећих санитарно-хигијенских простора. Неопходно је побољшати постојећу опремљеност ПУ и школа у циљу унапређења васпитно-образовног рада.

   

  Локална самоуправа задовољава потребе ђака путника који чине 9,30% од укупног броја ђака. Исхрана деце у основним школама се решава на нивоу школе и не постоје збирни подаци о броју ученика који користе право на бесплатну ужину. У ПУ право на бесплатну исхрану имају деца из одређених социјалних категорија, као и свако треће дете из породице. Не постоји задовољавајућа сарадња родитеља деце ромске популације. ПУ се финансира из три извора: републичког буџета, буџета локалне самоуправе и из сопствених прихода, а основне и средње школе се финансирају из републичког и буџета локалне самоуправе. Постоји сарадња са институцијама у граду које су укључене у реализацију пројеката у предшколској установи везаних за побољшање васпитно образовног рада. Исти се односе на: саобраћајно васпитање, еколошко васпитање, правилну исхрану, информисаност, поштовање и очување општег добра.

   

  Све основне и средње школе су прошле обуку за школско развојно планирање. Гимназија и 14 основних школа су из Фонда Светске банке добили средства за реализацију школских пројеката из области унапређења васпитања и образовања.

   

  Уз подршку УНИЦЕФ-а у току је реализација пројекта „Моја школа – школа без насиља“ у ОШ „Свети Сава“ у Читлуку и ОШ "Владислав Савић- Јан" у Паруновцу. У оквиру пројеката, средње школе су опремиле кабинете за нове образовне профиле (Економска и Хемијска).

   

  На основу анкете која је урађена у предшколској установи, основним школама и средњим школама уочава се потреба за побољшањем и унапређењем постојеће сарадње и развијањем нове са одговарајућим институцијама, у циљу решавања проблема деце из ПУ и ученика основних и средњих школа. Проблематика се првенствено односи на сарадњу са родитељима, едукацију васпитног и наставног кадра и родитеља за рад са децом у проблему.
   
  inkluz_obraz

  naled_bfm

  skgo
  usaid