Grad Kruševac

  Основне школе

  Ел. пошта Штампа

  "Вук Караџић"
  Југовићева 11
  Телефони:+381 37 447410 || +381 37 447411
  Факс: + 381 37 447411
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osvukks.edu.rs  "Нада Поповић"
  Ломничке борбе 7
  Телефони: + 381 37 3547610 || + 381 37 3547611
  Факс: + 381 37 3547611
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.nadapopovic.edu.rs

   

  "Доситеј Обрадовић"
  Антона Пордушића 5
  Телефони: +381 37 447300 || +381 37 447301
  Факс: + 381 37 447300 || +381 37 447301
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osdositej.edu.rs


  "Бранко Радичевић"
  Антуна Пордушића 5
  Телефони: +381 37 438347 || +381 37 401710
  Факс: + 381 37 438347
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.branko.edu.rs
  Подручна одељења:
  - Дедина >> Тел. +381 37 886093
  - Макрешане >> Тел. +381 37 662040

   

  "Јован Јовановић Змај"

  Блаже Думовића 66, Мудраковац
  Телефони: + 381 37 3421521 || + 381 37 3445211
  Факс: + 381 37 3445210
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
  Подручна одељења:
    - В. Головоде >> Тел. + 381 37 636010
    - Кобиље >> Тел. + 381 37 636020
    - Станци >> Тел. + 381 37 638060


  "Јован Поповић"
  Видовданска 56
  Телефон: +381 37 448050 || +381 37 448055
  Факс: + 381 37 448055
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osjovanpopovic.edu.rs


  "Драгомир Марковић"
  Луке Ивановића 3
  Телефон: + 381 37 446890 || + 381 37 446891
  Факс: + 381 37 446891
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osdragomir.yolasite.com
  Подручна одељења:
    - Трмчаре >> Тел. + 381 37 873686
    - Ломница >> Тел. + 381 37 873535


  "Кнез Лазар"
  Велики Купци
  Телефон: + 381 37 884105
  Факс: + 381 37 885050
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.skolakupci.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Ћелије >> Тел. + 381 37 764005
    - Мајдево >> Тел. + 381 37 884928
    - Себечевац >> Тел. + 381 37 884296


  "Деспот Стефан"
  Горњи Степош
  Телефон: + 381 37 655335
  Факс: + 381 37 655335
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osdespotstefangornjistepos.weebly.com
  Подручна одељења:
    - Наупаре >> Тел. + 381 37 655026
    - Доњи Степош >> Тел. + 381 37 655027
    - Јабланица >> Tел. + 381 37 655228


  Основна школа "Жабаре"
  Телефон: + 381 37 3882218 || + 381 37 3882505
  Факс: + 381 37 882218
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.zabac.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Лукавац
    - Пепељевац >> Tел. + 381 37 892771
    - Мешево
    - Церова


  "Станислав Бинички"
  Јасика
  Телефон: + 381 37 671103 || + 381 37 671953
  Факс: + 381 37 671008
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osstanislavbinicki.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Шанац >> Tел. + 381 37 877239
    - Кукљин >> Tел. + 381 37 678555
    - В. Крушевица >> Tел. + 381 37 671530
    - Срње >> Tел. + 381 37 671714


  "Владислав Савић Јан"
  Паруновац
  Телефон: + 381 37 886-155
  Факс: + 381 37 886155
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osjan.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Текије >> Tел. + 381 37 886035
    - Гаглово >> Tел. + 381 37 886048


  "Велизар Станковић Корчагин"
  Велики Шиљеговац
  Телефон: + 381 37 851333 || + 381 37 852400
  Факс: + 381 37 852400
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.skolasiljegovac.nasaskola.rs
  Подручна одељења:
    - Рибаре >> Tел. + 381 37 865247
    - Ђунис >> Tел. + 381 37 867239
    - Каоник >> Tел. + 381 37 866254


  "Страхиња Поповић"
  Дворане
  Телефон: + 381 37 698104
  Факс: + 381 37 698104
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.strahinja.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Здравиње >> Tел. + 381 37 691112
    - Модрица >> Tел. + 381 37 635123
    - Сеземча >> Tел. + 381 37 873504


  "Брана Павловић"
  Коњух
  Телефон: + 381 37 875103
  Факс: + 381 37 875103
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.oskonjuh.com
  Подручна одељења:
    - Бела Вода >> Tел. + 381 37 678640
    - Љубава >> Tел. + 381 37 875460


  "Васа Пелагић"
  Падеж
  Телефон: + 381 37 3696207 || + 381 37 3696592
  Факс: + 381 37 3696207
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.osvasa.edu.rs
  Подручна одељења:
    - Вратаре >> Tел. + 381 37 3696120
    - Глобаре >> Tел. + 381 37 3696521
    - Крвавица >> Tел. + 381 37 3696235
    - Шашиловац >> Tел. + 381 37 3696412


  "Свети Сава"
  Читлук
  Телефон: + 381 37 692695
  Факс: + 381 37 694888
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели || Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.ossvetisavacitluk.weebly.com
  Подручна одељења:
    - Мачковац >> Tел. + 381 37 881566
    - Глободер >> Tел. + 381 37 881350


  Специјална школа "Веселин  Николић"
  Луке Ивановића 17
  Телефон: + 381 37 446700
  Факс: + 381 37 446700
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.sosoveselinnikolic.webs.com


  Музичка школа "Стеван Христић"
  Чупићева 25
  Телефон: + 381 37 427556 || + 381 37 440247
  Факс: + 381 37 440247
  Е-пошта: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

  www.muzickaskola.net

   
  inkluz_obraz

  naled_bfm

  skgo
  usaid