Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна АКТУЕЛНОСТИ Обједињена процедура

  Обједињена процедура

  У овом делу се према Закону налазе сва решења која је издало Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца.


  Таксе за све поступке можете преузети овде.


  Подаци потребни за уплате

  • сврха: Републичка административна такса

   прималац: Република Србија

   рачун: 840-742221843-57 | модел 97 | позив на број 39-052

  • сврха: Градска административна такса

   прималац: Градска управа града Крушевца

   рачун: 840-742241843-03 | модел 97 | позив на број 39-052

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid