Grad Kruševac

  Важећи просторни планови посебне намене

  Ел. пошта Штампа
  1. ППППН слива акумулације "Ћелије" - 2015.год. /KОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  2. ППППН инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина  /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  3. ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Ниш /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
   

  naled_bfm

  skgo
  usaid