Grad Kruševac

  Индустријске зоне

  Ел. пошта Штампа

  Генералним урбанистичким планом предвиђено је 670 ha индустријског земљишта (углавном у приватном власништву).

  • Северна индустријска зона:

           око 300 ha
           покривеност планском документацијом
           зone: A, B, C, D и E

             Зона А 6,8 ha, изградња објеката мале привреде (непроизводне делатности, трговина, складишта, сервиси, гараже и сл.)
             Зoна B 8,6 ha, за објекте претежно производног занатства

           Зoнa C - 2,5 ha, слободне 2 парцеле, 40.22 a, за објекте мале привреде потпуно комунално опремљене, закуп на 99 година путем лицитације
             Зoнa D 23 ha, локације у овој зони предвиђене су за непроизводне( трговина,складишта,сервиси,гараже и сл.) и производне објекте.
             Зона Е - 14,5 ha, локација је предвиђена за индустрију
  zona_sever

  • Источна индустријска зона:
           око 370 ха
           Намена: индустријска производња, услуге
  zona_istok
   
  exchange2
  exchange3
  rapr
  siepa
  narr
  raofi
  rpk
  pks
  Program prodrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

  naled_bfm

  skgo
  naled
  usaid