Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Привреда Инфраструктура Саобраћајна инф. Друмски саобраћај

  Друмски саобраћај

  Ел. пошта Штампа

  Један од главних саобраћајних коридора је Е-75, који из југоисточне Европе води према Западној Европи, пресеца субрегион Крушевца са североисточне стране. Крушевац је са овим правцем повезан државним магистралним путем М-5 (Појате-Крушевац-Краљево) код Појата, на 21km од Крушевца, преко кога се читаво подручје прикључује на мрежу европских аутопутева.

   

  Магистрални путни правац М-5 (Појате-Крушевац-Краљево-Чачак), је значајан западно-моравски коридор који се поклапа са правцем европског пута Е-761 и представља везу ауто-пута Београд-Ниш и будућег аутопута Београд - Јужни Јадран (веза на позицији Чачак-Пожега), систем лонгитудиналних веза које везују Румунију и Бугарску са Србијом.

  Крушевац има већу густину путне мреже него република Србија.

   

  Структура категорисаних путева
  Категорија пута Дужина Савремени коловоз
  км км %
  Магистрални пут 21 21 100
  Регионални пут 138 138 100
  Локални пут 293 172 59
  Укупно 452 331 73

   

  Град се налази на раскршћу више регионалних путева,а укупно имамо 68 општинских путева.

   
  rpk
  pks
  Program prodrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

  naled_bfm

  skgo
  naled
  usaid