Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Привреда Привреда Категоризација уг. објеката

  Категоризација угоститељских објеката

  Ел. пошта Штампа

  1305974_kategorizacijaСва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Крушевца.

  Захтев се подноси Служби за привреду Градске управе града Крушевца, Газиместанска бр.1, као надлежном органу.

  Обрасци захтева, информатор, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

  Информатор  о категоризацији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Крушевца - садржи све потребне информације о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај;


  Категоризација приватног смештаја и подстицање развоја туризма на територији града Крушевца (брошура )

  Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 - др. закон и 93/12 и 84/15)

  Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 41/10, 103/10 и 99/12) са прилозима:

  Стандарди за разврставање кућа (прилог број 8)
  Стандарди за разврставање апартмана (прилог број 9)
  Стандарди за разврставање соба (прилог број 10)
  Стандарди за разврставање сеоског туристичког домаћинства (прилог број 10 А)

  Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа;
  Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана;
  Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба;
  Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства;

  Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012);

  •Â Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештајÂ  у домаћој радиности - апартман (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
  Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештајÂ  у домаћој радиности - кућа (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
  Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештајÂ  у домаћој радиности - соба (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
  •Â Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство (према члану 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
  Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова, према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);

  Образац захтева бр. 1 за физичка лица и Образац захтева бр. 2 за угоститеље који се подносе Службе за привреду Градске управе града Крушевца, Газиместанска бр.1, као надлежном органу.

  Одлука о боравишној такси („Службени лист града Крушевца” број бр. 12/2008 и 12/2009).

  Изглед ознаке врсте и категорије угоститељских објеката.

  Преглед категоризованих објеката на територији града Крушевца - Галерија слика
   
  rapr

  naled_bfm

  skgo
  usaid